Når bedriften din skal bevege seg over på digitale flater er det en rekke spørsmål som må besvares. Det viktigste spørsmålet dere kan stille er “Hvorfor ønsker vi å være på nett, og hvorfor nettopp denne plattformen?”. Å kartlegge hensikten med hvorfor en setter inn ressurser på nye områder er essensielt i digitaliserings-prosessen. Når en har kartlagt dette vil det også være gunstig å tenke igjennom hva dere ønsker at kundene deres skal gjøre på denne plattformen: Ønsker du at de skal booke en time, kjøpe noe, besøke den fysiske butikken eller registrere e-post adressen sin? Med disse spørsmålene frisk i minnet, kan dere begynne å utforme en digital strategi.

 1. OKR
 2. SWOT-analyse
 3. Omverdensanalyse
 4. Kartlegg behov

OKR

OKR (Objective, Key Results) er et strategisk rammeverk du kan bruke til å fastsette et mål og følge opp måloppnåelsen underveis i prosessen. Ved å bruke OKR hyppig vil ansatte i bedriften kunne få en bedre forståelse av “det større bildet” og deres rolle mot det store målet. Når alle forholder seg til den samme målsetninger unngår en at det opptrer ukontrollerbare svingninger i arbeidet. OKR forutsetter en arbeider med kvantitative og kvalitative mål. Med andre ord skal det være en binær kode som måler din suksess. (Fullført/Ikke fullført) eller (Salg-Ikke salg).

SWOT-Analyse

Det å bevege seg over på digitale flater kan ofte være gjenstand for vegring internt i en bedrift. Muligens vil ledelsen ha mange diskusjonsrunder før de komme til en beslutning. Et fint verktøy å bruke for å kartlegge bedriftens svakheter, styrker, muligheter og utfordringer er en SWOT-analyse. Ved enkle grep kan bedriften se tydelige interne og eksterne trusler og styrker både i sanntid og i en potensiell fremtid. I eksemplet nedenfor har jeg analysert Høyskolen Kristiania:

SWOT-analyse av Høyskolen Kristiania.

Omverdensanalyse

En omverdensanalyse er en analyse av eksterne faktorer som på en eller annen måte kan påvirke ditt virke. Dette kan være konkurrenter, leverandører, kunder, politiske forhold eller juridiske aspekter. For å få en enkel oversikt anbefaler jeg en PESTLE-analyse som tar utgangspunkt i seks ytre faktorer som kan påvirke en virksomhet

 • P – Politiske faktorer
 • E – Økonomiske faktorer
 • S – Samfunn- og kulturelle faktorer
 • T – Teknologiske faktorer
 • L – Juridiske faktorer
 • E – Bærekraft- og miljø aspekter

Kartlegg ditt behovet for digitalisering

Det er ikke alltid nødvendig å lage en egen nettside. På Google My Business kan du som oppføre bedriften din i et gratis oppslagsverk hos Google. Der fyller du inn relevant informasjon som adresse, åpningstider og kategorier. Når du har gjort dette vil du dukke opp i lokale Google-søk. Dersom du ser et behov for en digital plattform å posisjonere deg på er det første steget å finne et domene navn som passer din bedrift. Deretter velger du en plattform du ønsker å utforme nettstedet ditt med, både WordPress og Wix er plattformen som er relativt lette å navigere seg i når en utformer et nettsted for første gang. En tommelfingerregel er at nettstedet skal være optimalisert opp mot mobiltelefon, så sørg for at innholdet ditt ser like visuelt godt ut på mobil som på pc. De fleste plattformer har en funksjon der du kan se hvordan nettstedet vil se ut i mobil-format. (Se bildet under)

Bildet viser redigeringsmodus av nettstedet mitt. På menybaren til venstre ser du et lite blått ikon nederst til høyre. Dette er en funksjonen på WordPress som tillater deg å se nettstedet ditt i mobil-format.

Kilder:

 • WordPress.com
 • Wix.com
 • Inevo.com/OKR
 • Digital Marketing – Chaffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *